Соработка

Споделете ги нашите тестови со вашите клиенти и на тој начин проширете ги вашите здравствени услуги или услуги за подобар и поздрав живот!

Контактирајте не денес и започнете веднаш. Вашите пациенти ќе ви бидат благодарни!

Помогнете им на вашите пациенти да станат подобра верзија од себе си!

Стантете застапник за тестовите на Г-Лајф, и понудете им на вашите пациенти генетски тестирања согласно нивните потреби. Ние сме повеќе од лабораторија! Ние сме вашиот генетски партнер. За повеќе информации како да станете партнер ве молиме да не контактирате.


Повеќе опции


Ко-брендирано дистрибутерско партнерство

Додадете го вашиот бренд заедно со нашиот на сите вообичаени места како што се:

  • На извештаите од тестовите
  • На воведот во објаснувањето на тестовите заедно со вашиот потпис
  • Брендирана насловна страна и заглавје
  • Опционални дополнително вметнати страни во извештаите
  • Додадете го брендото од вашата компанија на китовите

Комплетно брендирано дистрибутерско партнерство

Со оваа опција, нашиот бренд нема да биде прикажан

  • Користете само ваши китови и пакувања
  • Отстранете го G-Life брендот и и заменете го само со ваш бренд
  • Сите елементи од Ко-брендираната опција се вклучени

Контактирајте не:

ул. 22, бр. 1, Радишани
Скопје, 1000
С.Македонија
%d bloggers like this: