Продукти и услуги

Ние ја разрешуваме мистеријата од вашите гени. Нашите домашни тестови се едноставни, безболни и ви помагаат да донесете оптимална одлука за вашето тело.

Лајф проактивно здравје

 • Оптимална диета за намалување на тежина
 • Реакции кон храна и хранителни потреби
 • Навики за поздрава исхрана
 • Оптимални вежби за намалување на тежина
 • Мускулна сила и раст
 • Ризик од повреди и време за опоравување
 • Против стареење и хранителни потреби
 • Предиспозиција кон ризици од здравствени кожни состојби
 • Решенија за проблематична кожа
 • Детали за карактерот
 • Расположение, однесување и лични карактеристики
 • Сооднос помеѓу телото и умот
 • Сребрен тест за интолеранции - 150 видови храна и 150 околински фактори
 • Златен тест за интолеранции - 350 видови храна и 350 околински фактори
 • Платинест тест за интолеранции - Златен тест + интолеранција кон 300 Е бројки + недостаток од витамини и минерали
 • Дијамантски тест за интолеранција - Платинест тест + токсичност од тешки метали + цревен микробиом + дисбаланс на дигестивни ензими + хормонален дисбаланс

Елементарна анализа на коса Докажан и ефективен метод за дијагноза на вашето здравје и здравјето на вашите најблиски. Базирано е на испитување на концентрација на 29 елементи, кои можат да укажат на дисбаланс на телото, промени на елементите и нивниот сооднос, на начин многу подобар од другите методи.

Преку Лајф микробиом анализатаможете да научите вредни информации за трилиони организми од вашиот дигестивен систем и да превземете мерки за превенција од разни здравствени состојби и заболувања. Бенефитот од сознанието што точно се случува во вашиот дигестивен тракт, во спрега со персонализираната диета, ви овозможува подобро здравје на најприродниот и најефективниот можен начин.

Лајф клинички тестови

Овој тест овозможува информација за генетскиот ризик за развој на определени медицински состојби и заболувања, како што се кардиоваскуларните состојби, Дијабетес тип 2, онколошки болести, недостаток од витамини и други заболувања.

 • Во една врска добро е кога се имаат заеднички работи. Но кога станува збор за гените, понекогаш потребно е да се има и разлики.
 • Повеќето од нас се носители на скриени ДНК промени кои не влијаат на нашето здравје.
 • Но доколку и вие и вашиот партнер сте носители за истите состојби, вашето идно дете може да биде под ризик.
 • Дознајте дали развојните проблеми кај вашето дете се поради состојби предизвикани од хромозомски абнормалности.
 • Резултатите од вашето дете може да му помогнат на вашиот лекар да порача и други соодветни тестирања за да определни прецизен и точен начин на третман за вашето дете.
Комплетна генетска студија за превенција преку анализа на 27 гени кои се во врска со тип 2 дијабетес, остеопороза, Алцхајмер, ризик од тромбози, нутригенетика, метаболитички синдроми и сл. Тестот се прави со едноставен брис од усна шуплина и важи за текот на целиот живот.
Сеопфатен генетски тест за мажи кој опфаќа анализа на 15 гени кои се во врска со предиспозиција кон дијабетес тип 2, кардиометаболитички синдорм, Алцхајмер, ризик од тромбози, висок крвен притисок, ризик од акутен инфарк на миокардот и сл. Тестот се спроведува од едноставен брис од усна шуплина и резултатите важат за цел живот.
Life

Лајф Бејби тест е генетски тест кој анализира определени наследни состојби кои може да се појават набргу после раѓањето на детето или подоцна во текто на раниот детски развој. Лајф Бејби тест може да открие поголем опсег на состојби од било кој друг тест за новороденчиња.

Лајф Кардио тестот идентификува маркери во вашата ДНК кои ги зголемуваат или намалуваат ризиците за развој на кардиоваскуларни заболувања. Ќе го детерминираме и одговорот на вашето тело кон определени лекарства за срцеви заболувања, ризикот за тромбоза или абнормални нивоа на холестерол. Резултатите од тестот се пропратени со медицински извештај од специјалист и соодветни препораки.

Интолеранцијата кон хистамин резултира со дисбаланс на акумулираниот хистамин и капацитетите за негова деградација. Хистаминот е биоген амин кој се појавува во различна концентрација коај многу видови на храна. Кај здравите луѓе, хистаминот бргу се детоксифицира преку амино оксидаза, додека луѓето со ниско ниво на амино оксидаза, се со ризик за интоксикација од хистамин.

Лајф персонализирана медицина

 • Ја намалува грешката во терпаија за над 40 лекарства
 • Препораки за дозирање
 • Сугестија за алтернативи за високоризичните медикаменти
 • Ја намалува грешката во терапија за над 30 медикаменти
 • Препораки за дозирање
 • Најдете алтернатива за високо ризичните лекови
 • Ја намалува грешката за над 80 видови на медикаменти
 • Препораки за дозирање
 • Најдете алтернатива за високо ризичните лекови
 • Ја елиминира грешката во терапија за над 150 видови на медикаменти
 • Дозирање и препораки
 • Најдете алтернатива за високоризичните медикаменти
 • Онкологија– 5-Fluorouracil (Capecitabine)
 • Онкологија - Tamoxifen
 • Онкологија -Exemestane (Aromasin)
 • Онкологија -Irinotecan
 • Онкологија -Thiopurine (Cisplatine)

Да направиме нешто заедно!


%d bloggers like this: