Лајф Кардио тест

Лајф Кардио тест

Лајф Кардио тестот идентификува маркери во вашата ДНК кои ги зголемуваат или намалуваат ризиците за развој на кардиоваскуларни заболувања. Ќе го детерминираме и одговорот на вашето тело кон определени лекарства за срцеви заболувања, ризикот за тромбоза или абнормални нивоа на холестерол. Резултатите од тестот се пропратени со медицински извештај од специјалист и соодветни препораки.

Персонализирајте ја вашата кардиолошка грижа

Атријална фибрилација

Атријалната фибрилација е срцева состојба карактеризирана со нерегуларен и абнорално брз срцев ритам. Симптомите вклучуваат несвестица, губење на здив, замор но може и да немате воопшто симптоми. Атријалната фибрилација е најголема причина за срцев удар и коронарни срцеви заболувања.

Тестирани гени: PITX2

Коронарни артериски болести

Коронарните артериски заболувања се појавуваат кога холестеролот и другите масни супстанци се наталожуваат на ѕидовите од артериите, предизвикувајќи атеросклероза, намалувајќи го дотокот на крв во срцето. Ова може да резултира со срцев удар. Симптомите може и да не се манифестираат до само неколку секунди пред да се појави инфаркт. Појавувањето на коронарните артериски заболувања е под силно влијание на вашите гени како и на животниот стил, па со тоа значи дека голем дел може и да се превенира.

Тестирани гени: CDH13, HNF1A, MRAS, MTHFD1L, SEZ6L, и LPL

3. Инфаркт на миокардот

Инфаркт на миокардот е познат и како срцев удар, и претставува живото загрозувачка состојба која се случува кога дотокот на крв до срцето е блокиран па срцето останува без кислород.
Вообичаено се случува поради крвни тромбови во коронарниот артериски систем. Симтпмите може да се појават само неколку секунди пред срцевиот удар. Инфаркот на миокардот е водечка причина за смрт во западниот свет. Хипертрофичната кардиомиопатија е водечка генетска причина за срцев инфаркт кај помлади луѓе. Најдобар начин за превенција на срцев удар е ран скрининг.

Тестирани гени: CXCL12, MIA3, OR13G1, PCSK9, PHACTR1, PRR4, SH2B3, WDR12 и Интергенски SNPови.

4. Хипертензија

Еден од четири возрасни луѓе има зголемен крвен притисок (над 140/90 mmHg). Симптомите на оваа состојба може да бидат многу опасни доколку не се третира. Доколку не се третира хипертензијата, дотокот на крв кон некои органи може да биде намален, продати што може да настане срцев удар, мозочен удар, проблеми со бубрезите, слепило или комплетна органска дисфункција.

Тестирани гени: BCAT1 и PPARGC1A

Периферни артериски заболувања

Периферните артериски заболувања настануваат кога наслаги од масти се наталожуваат на ѕидовите од артериите кои носат крв до нозете. Прогресивното стеснување на артериите го намалува дотокот на крв, што предизвикува болка и нелагодност при одење. Нашиот тест ќе го одреди ризикот од тоа дали вашите артерии може да се оштетат.

Тестирани гени:CHRNA3

6. Српеста анемија

Српестата анемија е наследна состојба поради генетска мутација која предизвикува црвените крвни зрнца да бидат во форма на диска намест да бидат округли. Ваквата абнормална форма на црвените крвни зрнца, предизвикува тие да се лепат едни за други, поради што може да го блокираат протокот на крв ов некои крвни садови. Индивидуите со еден дефектен ген за српеста анемија, може и да немаат никакви симптоми, но може да го пренесат фаличниот ген на своето поколение. Оние пак кои носат два фалични гени, развиваат српеста анемија. Овој тест ќе одреди какви се вашите гени за српеста анемија како и ризикот да ја пренесете на вашето поколение.

Тестирани гени: HBB

7. Тип III Хиперлипопротеинемија

Тип III хиперлипопротеинемија е ретка наследна генетска состојба која се карактеризира со дисфункционално разградување на мастите, кое пак предизвикува насобирање на масти на ѕидот од крвните садови. Масните супстанции кои се насобираат во артериите водат кон коронарни срцеви заболувања, срцев инфаркт или периферни васкуларни заболувања.

Тестирани гени: APOE

Триглицериди

Триглицеридите се дел од телесните масти. Тие имаат витална улога за транспортот на мастите од артериите кон црниот дроб. Високото ниво на триглицеридите е во врска со зголемениот ризик за срцеви заболувања. Преку детерминирање на нивото на триглицеридите, може да се превенираат некои срцеви компликации.

Тестирани гени: ANGPTL3, APOB, FADS1, GCKR, LPL, MLXIPL, NCAN, PLTP, TRIB1, XKR6, ZNF259

HDL и LDL холестерол

HDL холестеролот, или познат како „добар“ холестерол, затоа што ги отсранува мастите од крвните садови и ги транспортира до црниот дроб. Повисокото ниво на HDL холестерол е во врска со намален ризик за развој на кардиоваскуларни компликации. Тестот ја одредува вашата генетска предиспозиција за HDL како и ризикот за развој на кардиоваскуларни заболувања.

Тестирани гени: ABCA1, ANGPTL4, CETP, FADS1, GALNT2, HNF4A, KCTD10, LCAT, LIPC, LIPG, LPL, PLTP, TTC39B, ZNF259

LDL холестеролот е познат и како „лош“ холестерол бидејќи ги транспортира мастите од црниот дроб кон крвните садови. Постепено крвните садови почнуваат да се стеснуваат од наталожените маснотии, поради што може да се појави срцев или мозочен удар. Тестот ја одредува предиспозицијата за вашето LDL ниво како и ризикот за развој на кардиоваскуларни компликации.

Тестирани гени: LDLR, MAFB, NCAN, PCSK9, ABCG8, APOB, CELSR2, HMGCR, HNF1A и Интергенски SNPови.

ACE инхибитори

Инхибиторите на Ангиотензин Конвертирачкито Ензим (ACE) се медикаменти со долгорочно траење кои се користат за терапија на хипертензија. Промените во генот за овој ензим ги зголемува и ризиците за појава на странични ефекти. Тестот ја одредува вашата предизпозиција за развој на срцеви состојби при користење на оваа класа на медикаменти.

Тестирани гени: AGTR1 и BDKRB1

Сензитивност кон бета блокери

Бетаблокерите се класа на медикаменти кои се користат за третман на ангина, срцви проблеми, атријална фибрилација и висок крвен притисок. Овие медикаменти го редуцираат стресот и притисокот предизвикан од срцето и го намалуваат ризикот за оштетување на срцето. Овој тест ја одредува сензитивноста на вашите рецептори кон бета блокерите, за да се осигурате како овие медикаменти ќе влијаат на вашето тело.

Тестирани гени: GRK5

Метаболизам на бета блокери

Бета блокерите се користат за терапија на ангина, срцев удар, атријална фибрилација и хипертензија. Еден од црнодробните ензими се одговорен за разградувањето на околу 60% од овој вид на медикаменти. Преку тестирање на метаболизмот на овие лекови, ќе се осигураме за ензимското ниво во телото, кое индицира прецизно дозирање за цел намалување на страничните ефекти.

Тестирани гени: CYP2D6

Блокатори на калциумови канали

Блокаторите на калциумовите канали се користат за терапија на хипертензија, ангина и аритмија (нерегуларен срцев ритам). Преку блокирање на влезот на калциумот во крвните садови, истите се прошируваат што го намалува крвниот притисок. Определени генетски варијации кај овој ген, предизвикува неповолна терапија. Овој тест ќе ви овозможи да го дознаете вашиот ризик за развој на кардиолошки рпоблеми при терапија со овие медикаменти.

Тестирани гени: NOS1AP

Бета блокери наспроти блокатори на калциумови канали

Бета блокаторите и блокаторите на калциумовите канали се две различни калси на медикаменти кои се користат за терапија на срцеви заболувања. нашите гени контролираат колку ефетивно нашето тело реагира на определена терапија. Овој тест ќе ви овозможи да заете која терапија е поефикасна за вас.

Тестирани гени: CACNA1C

Бета блокатори и LVEF

LVEF е процент од оксигенизирана крв која се испумпува кон телото после секоја срцева контракција. LVEF њ особено важна за детерминирање на сериозноста на срцевото затајување. Овој тест ја детерминира ефикасноста на вашето срце за ефикасен одговор по терапија со бета блокатори.

Тестирани гени: CACNA1C и ADRB1

Сензитивност кон антикоагуланси

Антикоагулансните медикаменти се користат за да превенираат создавање на тромбови во телото. Овој тест ќе одреди како вашето тело ги метаболира антикоагулансите и ќе ја идентификува вашата оптимална доза. Превисока доза може да предизвика крварење и хеморагија. Прениска доза пак може да не го превенира појавувањето на тромбови па следствено на тоа и појаување на срцев удар. Поради тоа идентификувањето на идеалната доза е од витално значење.

Тестирани гени: CYP2C9 и VKORC1

Антитромбоцитен метаболизам

Антитромбоцитните медикаменти се употребуваат за да се намали ризикот од срцев и мозочен удар. Овие лекови ги спречуваат тромбоцитите да се лепат еден за друг и на тој начин спречуваат формирање на тромбови. Овој тест ќе ја одреди метаболитичката активнсот на медикаментите, што ќе ви овозможи прецизно дозирање.

Тестирани гени: CYP2C19

Миопатија предизвикана од медикаменти за намалување на маснотии

Постои класа од лекови кои се користат за намалување на холестеролот во вашата крв. Еден чест страничен ефект на овие медикаменти за намалување на маснотиите е и миопатија (заболување на мускулот на срцето). Овој тест го одредува ризикот за да развиете миопатија поради користење на вакви лекови.

Тестирани гени: SLCO1B1

Венски тромбози

Венските тромбози се заболувања каде крвни згрутчувања се појавуваат во вените што го спречува протокот на крв. Овие крвни згутчувања може да се распаднат низ крвниот систем и на тој начин да ги блокираат помалите артерии во белите дробови или мозокот. Преку блокирање на артериите се предизвикува живото загрозувачка состојба, пулмонарна емболија и срцев удар. Овие состојби може да се превенираат ако навремено се приметат венските тромбози.

Тестирани гени:MTHFR, Протромбин и Фактор V Лајден

Ризик од естрогени суплемењнти и хомоцистеин

Хомоцистеинот е еминокиселина која при високи концентрации може да предизвика оштетување на артериите и крвни згрутчувања во телото. Недостатокот пак на фолати, и зголеменото ниво на хомоцистеин се поврзува со зголемен ризик за развој на кардиоваскуларни заболувања. Овој тест ќе ја одреди вашата предиспозиција за ниво на хомоцистеин и фолати, а со тоа ќе ви овозможи промена на режимот на исхрана.

Тестирани гени: MTHFR

Хормонската терапија и комбинираните орални контрацетпивни средства содржат естроген, за кој е познато дека го зголемува ризикот за развој на пореметувања на процесот на сгрутчување на крвта и тромбози. Овој тест ќе ја одреди вашата генетска предиспозиција за развој на тромбози при земање на естроген.

Тестирани гени:Factor V Leiden и F2 Prothrombin

Се прашувате како изгледаат резултатите и извештајот?

Кликнете на линкот подолу:

Се што треба да направите е

Едноставно обезбедете си брис од внатрешната страна на образот во удобноста на вашиот дом. Пратете го кај нас со вклучената карго достава.
Вашата ДНК ќе биде анализирана од научници во најмодерна, CAP/CLIA акредитирана лабораторија.
За помалку од три недели, вашите резултати ќе ви бидат доставени по електронска пошта.
Закажете термин за консултации и сугестии од нашите експерти.

Анализа за ризик од згрутчување на крвта

Околу 90% од пулмонарните емболии се предизвикани од откаени фрагменти од асимптоматски тромбови. Нашиот тест ќе му овозможи на лекарот идентификација на наследните причини за тромбоза и развој на ваков несакан настан.

Одговор на телото кон срцеви лекарства

Многу типови на лекови можеби воопшто не делуваат кај вас. Ова може да предизвика долг неефикасен третман. Нашиот тест ќе му овозможи на вашиот лекар персонализација на вашиот третман преку идентификација на лекови кои најмногу ќе ви влијаат.

Масен (липиден) метаболизам

Сите од нас различно ја процесираме храната. Ние анализираме како вашата генетика и животен стил влијаат на вашиот метаболизам во однос на нутритивните компоненти потребни за срцето. Нашиот тест ве води кон животен стил и исхрана која ќе го оптимизира вашето здравје и ниво на здрави масти во вашето тело.

Анализа на кардиоваскуларен ризик

Нашиот тест ги одредува генетските предиспозиции поврзани со кардиоваскуларните болести и ги идентификува ризиците кои може да влијаат на вашето општо здравје. Вашиот кардиолог на основ на нашиот извешатј ќе ви даде детална препорака како да го оптимизирате здравјето на вашето срце и оптшо на вашето тело.

Често поставувани прашања

Кој вид на анализа ја користите?

Читајте внимателно, дадени се научни објаснувања. 
Генотипизацијата е направена со микро арејна технологија базирана на чип. Ние ќе го анализираме вашиот примерок преку технологија која користи компетитивна алелно специфична чип технологија, која овозможува високо прецизна би алелна прогноза на SNPови (99.8% прецизна) и индел (инсерции и делеции) на специфични локуси на голем дел од геномската ДНК. На овој начин ги елиминираме можностите за лажно позитивни или лажно негативни резултати.

Кои се доказите за успешноста на тестот?

Нашиот Лајф кардио тест опфаќа 24 генетски караткеристики кои се базирани на квалификувани и прифатени истражувања. овие научни докази се бзаирани на истражувања на целиот геном на голем број на испитаници. Сите маркери и интерпретацијата на фармакогенетските тестови е базирана на одобрени препораки, како што се оние одобрени од FDA а кои се наоѓаат и на самите лекарства.

ЦЕНА - 300 ЕУР

Китот за обезбедување на материјалот, ДНК анализата и консултацијата по добиените резултати се вклучени во цената.

Лајф Кардио тест

Лајф Кардио тестот идентификува маркери во вашата ДНК кои ги зголемуваат или намалуваат ризиците за развој на кардиоваскуларни заболувања. Ќе го детерминираме и одговорот на вашето тело кон определени лекарства за срцеви заболувања, ризикот за тромбоза или абнормални нивоа на холестерол. Резултатите од тестот се пропратени со медицински извештај од специјалист и соодветни препораки.

€300.00

Најдеталниот кардио-метаболитички тест во светот!

%d bloggers like this: