Продукти и услуги

Ние ја разрешуваме мистеријата од вашите гени. Нашите домашни тестови се едноставни, безболни и ви помагаат да донесете оптимална одлука за вашето тело.

Лајф проактивно здравје

 • Оптимална диета за намалување на тежина
 • Реакции кон храна и хранителни потреби
 • Навики за поздрава исхрана
 • Оптимални вежби за намалување на тежина
 • Мускулна сила и раст
 • Ризик од повреди и време за опоравување
 • Против стареење и хранителни потреби
 • Предиспозиција кон ризици од здравствени кожни состојби
 • Решенија за проблематична кожа
 • Детали за карактерот
 • Расположение, однесување и лични карактеристики
 • Сооднос помеѓу телото и умот
 • Silver Intolerance test – 150 food and 150 non-food items
 • Gold Intolerance test – 350 food and 350 non-food items
 • Platinum Intolerance test – Gold intolerance + 300 E Numbers intolerance + Mineral and Vitamin Deficiency
 • Diamond Intolerance test – Platinum test + Metal toxicity + Gut microbiome + Digestive enzyme disbalance + Hormonal disbalance

Елементарна анализа на коса Докажан и ефективен метод за дијагноза на вашето здравје и здравјето на вашите најблиски. Базирано е на испитување на концентрација на 29 елементи, кои можат да укажат на дисбаланс на телото, промени на елементите и нивниот сооднос, на начин многу подобар од другите методи.

Преку Лајф микробиом анализата, you can learn valuable information about the trillions of organisms in your digestive tract and take action to prevent any health issues or diseases. The benefits of knowing what is currently going inside your gut, paired with personalised dietary recommendations, empowers you to optimise your health in the most natural and effective way possible.

Лајф клинички тестови

Овој тест овозможува информација за генетскиот ризик for developing different medical conditions and diseases, such as cardiovascular diseases, type 2 diabetes, oncological diseases, eye diseases, vitamin deficiency and others. Moreover, the test evaluates the genetic predisposition to obesity.

 • Во една врска добро е кога се имаат заеднички работи. Но кога станува збор за гените, понекогаш потребно е да се има и разлики.
 • Повеќето од нас се носители на скриени ДНК промени кои не влијаат на нашето здравје.
 • Но доколку и вие и вашиот партнер сте носители за истите состојби, вашето идно дете може да биде под ризик.
 • Determine whether a child’s developmental challenges are due to a condition caused by a chromosome abnormality
 • Your child’s result may help their healthcare provider order additional tests or identify new treatments for your child.
Complete genetic study of prevention: analysis of 27 genes associated with type 2 diabetes, osteoporosis, late-onset Alzheimer’s disease, risk of thrombosis, nutrigenetics, metabolic syndrome, etc. It is performed from a sample of saliva and the result is valid for life.
Comprehensive preventive genetic study for men: analysis of 15 genes associated with type 2 diabetes, cardiometabolic syndrome, late-onset Alzheimer’s disease, risk of thrombosis, hypertension and risk of acute myocardial infarction, etc. It is performed on saliva sample and the result is valid for life.
Life

Лајф Бејби тест е генетски тест кој анализира определени наследни состојби кои може да се појават набргу после раѓањето на детето или подоцна во текто на раниот детски развој. Лајф Бејби тест може да открие поголем опсег на состојби од било кој друг тест за новороденчиња.

Лајф Кардио тестот идентификува маркери во вашата ДНК кои ги зголемуваат или намалуваат ризиците за развој на кардиоваскуларни заболувања. Ќе го детерминираме и одговорот на вашето тело кон определени лекарства за срцеви заболувања, ризикот за тромбоза или абнормални нивоа на холестерол. Резултатите од тестот се пропратени со медицински извештај од специјалист и соодветни препораки.

Интолеранцијата кон хистамин резултира со дисбаланс на акумулираниот хистамин и капацитетите за негова деградација. Хистаминот е биоген амин кој се појавува во различна концентрација коај многу видови на храна. Кај здравите луѓе, хистаминот бргу се детоксифицира преку амино оксидаза, додека луѓето со ниско ниво на амино оксидаза, се со ризик за интоксикација од хистамин.

Лајф персонализирана медицина

 • Ја намалува грешката во терпаија за над 40 лекарства
 • Препораки за дозирање
 • Сугестија за алтернативи за високоризичните медикаменти
 • Ја намалува грешката во терапија за над 30 медикаменти
 • Препораки за дозирање
 • Најдете алтернатива за високо ризичните лекови
 • Ја намалува грешката за над 80 видови на медикаменти
 • Препораки за дозирање
 • Најдете алтернатива за високо ризичните лекови
 • Ја елиминира грешката во терапија за над 150 видови на медикаменти
 • Дозирање и препораки
 • Најдете алтернатива за високоризичните медикаменти
 • Онкологија– 5-Fluorouracil (Capecitabine)
 • Онкологија - Tamoxifen
 • Онкологија -Exemestane (Aromasin)
 • Онкологија -Irinotecan
 • Онкологија -Thiopurine (Cisplatine)

Да направиме нешто заедно!


Запознајте се себе си Отфрли

Exit mobile version